SLUŽBY PRO DĚTI, MLADÉ LIDI A JEJICH BLÍZKÉ

1.  Preventivní a léčebná ambulance „-21”: pro lidi do 21 let a jejich blízké  

- strukturovaný program: intenzivní individuální, skupinová a rodinná podpora pro osoby ve věku 12 - 18 let, s obtížemi se závislostním chováním

- individuální a rodinné poradenství a terapie: pro ostatní děti, mladé lidi ohrožené vznikem a rozvojem rizikového chování či rizikovou situací 

2.   projekt STANDBY: komunikační webová platforma pro mladé uživatele online a virtuálních technologií - www.standby.cppt.cz

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz