Ceník služeb P-centra, střediska primární prevence

http://www.cppt.cz/nase-zarizeni/p-centrum/sluzby

Ceník služeb P-centra, střediska primární prevence

Název Cena
Program všeobecné primární prevence 3.000 Kč/1 třída/1 školní rok
Tématický seminář 450 Kč/5 hodin/osoba
500 Kč/6 hodin/osoba
800 Kč/10 hodin/osoba
1.500 Kč/20 hodin/osoba
2.750 Kč/40 hodin/osoba
Seminář na klíč 700 Kč/60 min
Cena zahodinu semináře je platná při realizaci v prostorách P-centra.
Při realizaci mimo prosotry P-centra je celková cena za seminář navýšena o náklady spojené s dopravou lektora do místa realizace dle platného pásmového tarifu.
Týmová supervize 800 Kč/60 min
Individuální supervize 600 Kč/60 min
Specializační kurz prevence rizikového chování 20.000 Kč/osoba/celý kurz
Stáž 200 Kč/1 den (max. 8 hodin)
500 Kč/3-5 dní
600 Kč/1 měsíc (min. 6 hodin týdně)
1.500 Kč/3 měsíce (min. 6 hodin týdně)

* Pásmový tarif je přílohou ceníku

Pásmový tarif je ke stažení zde.

respektuj18.cz

www.atkonferenceplzen.cz